معنی و ترجمه کلمه ilex به فارسی ilex یعنی چه

ilex


( )holm oak(گ.ش ).بلوط سبز)quercus ilex(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها