معنی و ترجمه کلمه ill (or badly)in clined به فارسی ill (or badly)in clined یعنی چه

ill (or badly)in clined


بى ميل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها