معنی و ترجمه کلمه ill advised به فارسی ill advised یعنی چه

ill advised


مبنى بر بى اطلاعى ،غير عاقلانه ،بد فهمانده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها