معنی و ترجمه کلمه ill affected به فارسی ill affected یعنی چه

ill affected


بد قلب ،نامهربان ،ناهمراه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها