معنی و ترجمه کلمه ill looking به فارسی ill looking یعنی چه

ill looking


زشت ،بدنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها