معنی و ترجمه کلمه ill mated به فارسی ill mated یعنی چه

ill mated


ناجور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها