معنی و ترجمه کلمه ill natured به فارسی ill natured یعنی چه

ill natured


بدطبيعت ،بدباطن ،بداخلاق ،عبوس ،ترشرو،بدسرشت ،نامطبوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها