معنی و ترجمه کلمه ill naturedness به فارسی ill naturedness یعنی چه

ill naturedness


بد خويى ،کج طبعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها