معنی و ترجمه کلمه ill neighboured به فارسی ill neighboured یعنی چه

ill neighboured


داراى همسايه بد،داراى محيط بد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها