معنی و ترجمه کلمه ill treat به فارسی ill treat یعنی چه

ill treat


بدرفتارى کردن ،بد استقبال کردن ،سوءاستفاده کردن ،ضايع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها