معنی و ترجمه کلمه ill treatment به فارسی ill treatment یعنی چه

ill treatment


بد رفتارى ،سوء استفاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها