معنی و ترجمه کلمه ill will به فارسی ill will یعنی چه

ill will


سوء نيت ،دشمنى ،خصومت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها