معنی و ترجمه کلمه ill wisher به فارسی ill wisher یعنی چه

ill wisher


ادم بد نيت ،بد خواه ،بد طينت ،بد منش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها