معنی و ترجمه کلمه ill-favoured به فارسی ill-favoured یعنی چه

ill-favoured


زشت ،نفرت انگيز،قابل اعتراض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها