معنی و ترجمه کلمه ill-humouredly به فارسی ill-humouredly یعنی چه

ill-humouredly


از روى بدخلقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها