معنی و ترجمه کلمه ill-tempered به فارسی ill-tempered یعنی چه

ill-tempered


بدخلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها