معنی و ترجمه کلمه illegal move به فارسی illegal move یعنی چه

illegal move


ورزش : حرکت غيرقانونى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها