معنی و ترجمه کلمه illegal position به فارسی illegal position یعنی چه

illegal position


ورزش : پوزيسيون غير قانونى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها