معنی و ترجمه کلمه illegal به فارسی illegal یعنی چه

illegal


غيرقانونى ،غير قانونى ،نا مشروع ،حرام ،غيرمجاز
قانون ـ فقه : نامشروع
روانشناسى : غيرقانونى
بازرگانى : مخالف قانون ،غير قانونى
ورزش : غيرقانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها