معنی و ترجمه کلمه illegitimate به فارسی illegitimate یعنی چه

illegitimate


نامشروع ،ولدالزناء،حرامزاده ،غير مشروع ،ناروا
قانون ـ فقه : زنا زاده ،نامشروع
روانشناسى : نامشروع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها