معنی و ترجمه کلمه illegitimately به فارسی illegitimately یعنی چه

illegitimately


بطور حرامزاده ،بطور نادرست ،بطور نامشروع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها