معنی و ترجمه کلمه illegutimation به فارسی illegutimation یعنی چه

illegutimation


حرمزادگى خوانى ،ناروا دانى ،نامشروعى ،نادرستى ،نامشروع خوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها