معنی و ترجمه کلمه illiative به فارسی illiative یعنی چه

illiative


استنتاجى ،استخراجى ،حاکى از نتيجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها