معنی و ترجمه کلمه illicitly به فارسی illicitly یعنی چه

illicitly


بطور غيرمشروع ،بطور قاچاق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها