معنی و ترجمه کلمه illicitly به فارسی illicitly یعنی چه

illicitly


بطور غيرمشروع ،بطور قاچاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها