معنی و ترجمه کلمه illiquid به فارسی illiquid یعنی چه

illiquid


غير نقد،نا معلوم ،جامد،غير مايع ،غير قابل تبديل به پول
بازرگانى : غير نقدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها