معنی و ترجمه کلمه illtreat (someone) به فارسی illtreat (someone) یعنی چه

illtreat (someone)


باکسى بد رفتارى کردن
قانون ـ فقه : سوء رفتار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها