معنی و ترجمه کلمه illumination به فارسی illumination یعنی چه

illumination


روشن کردن منطقه ،روشنايى ،روشن سازى ،تنوير،چراغانى ،تذهيب ،اشراق
علوم مهندسى : شدت روشنايى
معمارى : تذهيب کارى
شيمى : روشن سازى
روانشناسى : اشراق
علوم نظامى : منور کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها