معنی و ترجمه کلمه illusionism به فارسی illusionism یعنی چه

illusionism


عمق نمايى ،وهم گرايى ،نقاشى از مناظر خيالى ،نگارش يا توصيف مناظر وهمى ،خيالبافى ،حقه بازى
معمارى : سه بعد نمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها