معنی و ترجمه کلمه illustrate به فارسی illustrate یعنی چه

illustrate


توضيح دادن ،بامثال روشن ساختن ،شرح دادن ،نشان دادن ،مصور کردن ،اراستن ،مزين شدن
قانون ـ فقه : شرح و توضيح دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها