معنی و ترجمه کلمه illustriously به فارسی illustriously یعنی چه

illustriously


برجسته وار،بطور برجسته ،مشهورانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها