معنی و ترجمه کلمه image erection به فارسی image erection یعنی چه

image erection


راست کردن تصوير
علوم مهندسى : درست کردن تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها