معنی و ترجمه کلمه image field curvature به فارسی image field curvature یعنی چه

image field curvature


علوم مهندسى : انحناى ميدان

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها