معنی و ترجمه کلمه image line به فارسی image line یعنی چه

image line


خط تصوير
علوم مهندسى : هدايت تصوير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها