معنی و ترجمه کلمه image ray به فارسی image ray یعنی چه

image ray


شعاع تصوير
علوم مهندسى : پرتو تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها