معنی و ترجمه کلمه image sharpness به فارسی image sharpness یعنی چه

image sharpness


ترام تصوير
علوم مهندسى : خطوط مورب تحت زاويه معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها