معنی و ترجمه کلمه imaginary figure به فارسی imaginary figure یعنی چه

imaginary figure


علوم مهندسى : ضريب موهومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها