معنی و ترجمه کلمه imbody به فارسی imbody یعنی چه

imbody


جسم دادن به ،صورت خارجى ،نشان دادن ،جا دادن ،رساندن ،جمع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها