معنی و ترجمه کلمه immanent به فارسی immanent یعنی چه

immanent


ماندگار،اصلى ،(در مورد خدا )داراى نفوذ کامل در سرتاسرجهان ،درهمه جاحاضر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها