معنی و ترجمه کلمه immaterialism به فارسی immaterialism یعنی چه

immaterialism


معنويت ،عدم اعتقاد به ماده ،تجرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها