معنی و ترجمه کلمه immaturity به فارسی immaturity یعنی چه

immaturity


نارسى ،نابالغى
قانون ـ فقه : عدم بلوغ و رشد
روانشناسى : نارسيدگى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها