معنی و ترجمه کلمه immediate flanks به فارسی immediate flanks یعنی چه

immediate flanks


علوم نظامى : جناحين نزديک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها