معنی و ترجمه کلمه immediate memory به فارسی immediate memory یعنی چه

immediate memory


روانشناسى : حافظه فورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها