معنی و ترجمه کلمه immersion به فارسی immersion یعنی چه

immersion


شناورى ،فروبرى ،غوطه ورى ،غوطه ور شدن ،پوشيدگى ،غسل ،غوطه ورى
علوم مهندسى : فرورفتگى
معمارى : شناورى
علوم نظامى : فرورفتن در اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها