معنی و ترجمه کلمه immunologic به فارسی immunologic یعنی چه

immunologic


مربوط به مصونيت ،وابسته به ايمنى شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها