معنی و ترجمه کلمه immusical به فارسی immusical یعنی چه

immusical


ناجور،نا موزون ،خارج از قواعد موسيقى ،بدون هماهنگى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها