معنی و ترجمه کلمه imp به فارسی imp یعنی چه

imp


بچه شرير و شيطان ،جنى ،مرد جوان ،وصله ،پيوند زدن ،قلمه زدن(گياه)،غرس کردن ،افزودن ،تکه دادن ،تعمير کردن ،مجهز کردن ،ازار دادن ،مسخره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها