معنی و ترجمه کلمه impact point به فارسی impact point یعنی چه

impact point


نقطه اصابت ،محل اصابت گلوله ،نقطه پياده شدن با چتر،نقطه فرود،نقطه بارريزى
علوم نظامى : نقطه ترکش گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها