معنی و ترجمه کلمه impeachment of a judge به فارسی impeachment of a judge یعنی چه

impeachment of a judge


قانون ـ فقه : رد دادرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها