معنی و ترجمه کلمه impedance irregularity به فارسی impedance irregularity یعنی چه

impedance irregularity


علوم مهندسى : غيريکنواختى امپدانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها