معنی و ترجمه کلمه impediments to inheritance به فارسی impediments to inheritance یعنی چه

impediments to inheritance


قانون ـ فقه : موانع ارث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها